logo

Wat zegt Warren Buffett over goud

Het mirakel van Omaha, een van de rijkste wereldburgers, kocht in het verleden goud voor zijn investeringsfonds.

Nu heeft Warren Buffett een andere mening.

"gets dug out of the ground in Africa, or someplace. Then we melt it down, dig another hole, bury it again and pay people to stand around guarding it. It has no utility. Anyone watching from Mars would be scratching their head."

In Nederlandse woorden: Het wordt opgegraven in Afrika, of op andere plaatsen. Daarna smelten we het om, we graven een nieuw gat en we betalen mensen om het te bewaken. Het heeft geen nut. Iedereen die vanaf Mars toekijkt zou zijn hoofd krabben.

het mirakel van Omaha over goud

 

Sitemap